Kodování autoskel Cebia

Autorizované Pracoviště Cebia (APC)

Základní myšlenka preventivní ochrany vozidla před krádeží pomocí značení skel automobilů je velmi jednoduchá. Až 98% majitelů  si dokáže samo takto ochránit své vozidlo.

Principem je faktické znehodnocení autoskel vozidla v případě jeho odcizení. Každý, kdo musel z jakékoli příčiny přesklít celý automobil ví, že ho to přišlo řádově na cca 20.000 - 80.000,- Kč. O tyto peníze zloděj nutně přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými skly, další ztrácí při samotném prodeji. Skla každého automobilu jsou totiž označena homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby a ve většině případů odpovídající roku výroby vozidla. Pokud např. zloděj odcizí vozidlo značky Škoda Octavia, roku výroby 2000 je na všech sklech takového automobilu v homologační značce uveden rok výroby skla. S označenými skly 17-místným VINem - OCIS, musí taková skla pro legalizaci odcizeného vozu v ČR vyměnit. Zloděj bude muset sehnat nejen kompletní sadu skel, ale ještě skel stejného roku výroby 2000 - a to není jistě snadný úkol.

Zloděj většinou nemá jinou možnost, nežli provést kompletní výměnu všech skel za skla z jiného odcizeného vozidla ( tj. pravděpodobně s jiným rokem výroby). Takovou záměnu však odhalí prakticky každý automechanik a může to znamenat pouze dvě věci, atj. buď bylo vozidlo v minulosti značně havarované, nebo je odcizené. V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje nezajímavá.

Vzhledem k tomu, že mnozí z nás kompletní částku za označení skel v autosalonu ve výši 1680,- Kč ( což představuje např. sobotní nákup v hypermarketu) raději ušetří, mají si zloději na ulicích stále z čeho vybírat !!

Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále drží na ročních průměrech kolem 25.000 vozidel. Na 1 odcizené vozidlo s označenými skly připadá 24 odcizených vozidel bez ochranného značení skel.

Cebia, spol. s r.o. nabízí tři varianty značení oken Vašeho vozidla. Rozdíly v jednotlivých způsobech spočívají jednak v rychlosti realizace a účinnosti ochrany vozidla.

Stazeny-soubor-6

A. Systém SBZ OCIS - "okamžité provedení"   AKČNÍ CENA 1650,-

provádí se technologií pískování, používá pro označení vozidla speciální kód Cebia, který byl vyvinut v roce 1991 ve spolupráci s Policií ČR, kód obsahuje 7 alfanumerických znaků
lze realizovat okamžitě a na počkání - kontakt 774 90 12 42, 774 90 13 54

B. Systém EUROVIN OCIS - "provedení s objednáním" Cena 1700,- Kč


provádí se technologií pískování, používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla - VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků
je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla.

C. Systém SOZ OCIS - "provedení s objednáním" Cena 1700,- Kč


provádí se technologií leptání, používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla - VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků
je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla
Značení spočívá ve vypískování/vyleptání vnějších identifikačních znaků na okna vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystavení "Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" a identifikační karty OCIS.

 

Nedílnou součástí značení oken SBZ OCIS, EUROVIN OCIS a SOZ OCIS je registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště pak v zahraničí.

Cílem Systému OCIS je snižovat počet odcizených vozidel, nalézat tato odcizená vozidla a navracet je původním majitelům.

Více na www.cebia.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com

Partneři

Logo-main       Výsledek obrázku pro logo autohak     Výsledek obrázku pro logo cebia               tazne.cz     Rv234x60aRa234x60a234x60autopatrol.cz